Otkup srebrnih dinara kralja Petra

dinar-petar

Otkupljujemo sve dinare i pare kralja Petra I. Karađorđevića:

50 para 1904-1915

1 dinar 1904-1915

2 dinara 1904-1915

5 dinara 1904 (dvoglavac)

Isplata odmah gotovini!