Šta sve kupujemo?

Kupujemo sve vrste numizmatičkih i falerističkih predmeta bez obzira na vrednost i količinu:

 • kovanice, obične opticajne
 • srebrnjake, opticajne i prigodne
 • zlatnike, opticajne i prigodne
 • medalje
 • žetone
 • novčanice
 • bonove
 • akcije i obveznice
 • ostale hartije od vrednosti
 • vojne ordene
 • vojne medalje
 • vojne metalne oznake (kopnena vojska, mornarica, pilotske oznake)
 • vojne platnene oznake
 • civilne ordene
 • civilne medalje
 • vatrogasna odlikovanja
 • vatrogasne oznake
 • plakete
 • odlikovanja i medalje raznih društava (npr. Crveni krst)

Ukoliko imate bilo šta od navedenog, javite nam se na Kontakt, a mi ćemo Vam poslati ponudu za otkup.