Tag Archives: ordenje

Otkup jugoslovenskih odlikovanja

Otkupljujemo sve vrste ordena i medalja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: Ordeni • orden jugoslovenske velike zvezde • orden slobode • orden narodnog heroja • orden junaka socijalističkog rada • orden narodnog oslobođenja • orden jugoslovenske zvezde sa lentom • orden

Otkup ordenja i medalja

Kupujemo sve vrste vojnih i civilnih odlikovanja (ordena i medalja) bez obzira na vrednost i na količinu: vojne ordene vojne medalje vojne metalne oznake (kopnena vojska, mornarica, pilotske oznake) vojne platnene oznake civilne ordene civilne medalje vatrogasna odlikovanja vatrogasne oznake