Tag Archives: partizanska zvezda

Otkup jugoslovenskih odlikovanja

Otkupljujemo sve vrste ordena i medalja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: Ordeni • orden jugoslovenske velike zvezde • orden slobode • orden narodnog heroja • orden junaka socijalističkog rada • orden narodnog oslobođenja • orden jugoslovenske zvezde sa lentom • orden